Ôi mẹ scoobidoo nhiều bé thế :o thảo nào đầy kinh nghiệm.


Mẹ Bi đương nhiên là phải được hưởng chế độ trợ cấp thai sản rồi, tuy nhiên đến giờ chưa được nhận có thể là do cơ quan chưa làm thủ tục cho đấy. Nhưng lưu ý là ngoài tiền trợ cấp = 1 tháng lương ra, 4 tháng kia là BHXH trả thay lương (có nghĩa là 4 tháng mình nghỉ sinh cơ quan không có trách nhiệm trả lương cho mình, mà BHXH sẽ trả) - total là được 5 tháng lương. Nếu cơ quan vẫn trả lương trong 4 tháng đó thì họ sẽ trừ vào số tiền từ BH, và mình chỉ được thêm 1 tháng nữa thôi. Mẹ Bi check lại xem.