Chào mọi người, em đã từng hỏi bài này http://www..com/forum/threads/1453412/#post-31124353 bên diễn đàn Làm cha mẹ, trong đó có 1 bạn có để cập 1 vấn đề ở comment số #7, từ comment này làm em lại thắc mắc sang cái ý khác liên quan đến nó, mà bạn đó lặn đâu chả trả lời tiếp.


Đó là là về cái biên bản nghiệm thu có chữ ký của các nhà hàng xóm giáp bên


Cái biên bản này dùng khi đo đạc lại diện tích nhà, hay là khi chuẩn bị xây nhà gì đó em không rõ là hiểu thế nào cho đúng đây ?


Nhưng hình như biên bản này nhằm mục đích xem các nhà hàng xóm có đồng ý với diện tích hay ranh giới với nhà mình không, có tranh cãi gì không? nếu họ ký đồng ý hết thì ok, hình như là vậy.


Ai hiểu rõ nói cái biên bản hay cái giấy này là giấy gì nói em nghe cho tường đi, em xin cám ơn