Loading interface...
Cho mình hỏi khi đăng bài Mục đọc báo giùm bạn hoặc cái bài khác mình sư tầm. Mình copy nội dung và dán lại. Mình không copy link nào cả nhưng bài vẫn không được duyệt và nhận thông báo phạm qui: chèn link. Trong khi mình đọc các bài khác thì thấy có link luôn vẫn được duyệt (ví dụ bài trên). Vậy phải đăng thế nào mới đúng. Cảm ơn các bạn thật nhiều...