Tình hình là mình có một cô cháu gái muốn sang năm thi vào sư phạm âm nhạc, nhưng lại chưa có khái niệm gi về đàn cả.Vậy mẹ nào biết nhờ tư vấn giùm nên học đàn gi và học ở đâu thì giá tốt mà vẫn đảm bảo về chất lượng.Cám ơn các mẹ đã ghé xem.