Đi nhậu bia bọt mà ko lo bị phạt nồng độ cồn.

Sướng như tiên là đây :D

Ngày nào cũng ngập bia, mà chạy về chấp ong vàng tia luôn!!

Loading interface...