Hệ thống xử lý nước thải là một phần quan trọng giúp loại bỏ chất độc hại và ô nhiễm khỏi nước thải trước khi xả ra môi trường. Điều này đóng góp vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên và đảm bảo sức khỏe của con người. Hiện đang có nhiều phương án cho việc xử lý nguồn nước thải ra ngoài, thì việc sử dụng hệ thống xử lý nước thải được xem là cách làm sạch nước hiện đại và hiệu quả nhất.

Bài viết dưới đây, Ánh Dương sẽ cùng bạn tìm hiểu “Hệ thống xử lý nước thải là gì?” và quy trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải như thế nào nhé!

1. Hệ thống xử lý nước thải là gì?

hình ảnh

Hệ thống xử lý nước thải là một quy trình được thiết kế để loại bỏ các chất độc hại và ô nhiễm khỏi nước thải trước khi nó được xả ra môi trường tự nhiên. Mục tiêu của hệ thống này là làm cho nước thải trở nên an toàn để xả ra sông, biển hoặc các nguồn nước khác mà không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Hệ thống xử lý nước thải thường bao gồm các bước xử lý cơ lý, hóa học và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước thải.