Cháu nhà mình bước qua 7 tuổi nhưng thường xuyên đại tiện trong quần ngay cả ở nhà hay ở trường. Nhưng điều đặc biệt là khi còn nhỏ thì không có. Mẹ nào có kinh nghiệm hoặc cách nào góp ý mình dạy con hoặc chạy chữa khắc phục việc này. Cám ơn cả nhà.