Các bác có biết trang nào cập nhật giá tệ hàng ngày không ạ? Bác sếp già chỗ em từ ngày giá tệ tăng vùn vụt nên ngày nào cũng bắt em check giá nhưng em toàn quên. Cái chỗ hỏi giá tệ đó nó chỉ làm buổi sáng. Đến chiều em mới nhớ ra nhưng nó lại nghỉ. Em hay lang thang trên mạng nên tiện check mạng hơn. Các bác nào biết chỉ em mới ạ. EM cảm ơn nhiều nhiều.