Chào các mẹ, các chị!


Em tết này buôn hoa, hoa ly các loại. Có mẹ, có chị nào có kinh nghiệm lấy hoa ly rẻ và có mối sẵn không, xin tư vấn cho em với.. Em cũng có lên chợ Quảng Bá (tầm chiều) và các làng hoa ở Tây Tựu, Phùng, nhưng giá cả đắt quá.


Có mẹ, có chị nào biết xin tư vấn giúp em.