Các mẹ nào mà gia đình đang dùng đồ thờ cúng của Tàu thì nên thay bằng đồ của Việt nam đi nhé! Nhà em hôm nay vừa thay hết đồ thờ cúng của Trung Quốc bằng đồ sứ Bát Tràng. Sư trụ trì chùa Phúc Khánh (Mơ Táo) ở Tam Trinh, Hoàng Mai khuyên em tuyệt đối không thờ cúng bằng đồ thờ của Trung Quốc em nghĩ chắc là bọn Tàu nó yểm bủa nên thầy mới khuyên thế, em về thấy đúng là trên đồ thờ của Trung Quốc ghi lằng ngoằng rất nhiều chữ Tàu mà chẳng biết nghĩa là gì, trong khi đồ thờ Bát tràng mới mua về thì không ghi gì cả. Ngay cả chị bán hàng đồ này cũng cho biết 2 năm gần đây chị không kinh doanh đồ Trung Quốc nữa vì mọi người ít mua. Tốt nhất nên thay hết đồ thờ của Tàu bằng đồ thờ của người Việt mình sản xuất cho chắc, bọn Tàu nó thâm lắm không biết nó có yểm gì không để dân tộc Việt mình suốt đời không ngóc đầu lên được. Các mẹ có ý kiến gì thì góp ý nhé!