Các mẹ thông thái ơi, giúp mình với, mình mua một thùng dầu ăn loại Marvela nhưng chưa dám ăn vì thấy nó bị đông lại như mỡ gà. Mình chưa bao giờ thấy dầu ăn bị đông như vậy nên muốn hỏi lại liệu có bị làm sao không các mẹ nhỉ?