Các mẹ giúp mình một viêc này với.Hôm nay mình có nhờ một cô xem giúp mình.Bảo rằng mình phải làm lễ ở một đền.Mình cũng ít đi đền nên không biết ở Hà Nội có những đền nào.Các mẹ hãy giúp mình.Cho mình biết tên và địa chỉ các đền tại Hà Nội.Gần hồ Hoàn Kiếm càng tốt.Giúp mình nhé.Cám ơn các mẹ nhiều