Dịch vụ này mỗi ngày được 10 tin nhắn miễn phí trên trang vinaphone.com.vn nhưng chẳng hiểu tại sao đợt này mình không đăng nhập được, cứ đăng nhập số điện thoại và mật khẩu xong thì họ lại báo là thông tin đăng nhập không đúng. Có mẹ nào đang dùng dịch vụ này không chỉ giúp mình với


Thanks!