- Em mới đăng ký dịch vụ này, nhưng sao lên mạng check hoài mà không được. Các mẹ cho em hỏi có ai sử dụng dịch vụ này chưa ạ? Và có ai bị như em không???