Tình hình em phun môi mà giờ muốn xóa. Tìm khắp diễn đàn mà không thấy ai đã từng xóa phun môi. Em đang hoan mang. Không biết phun môi thật sự xóa được không?. Mấy chị giúp em với ak?.