Đối với người Việt chúng ta thì văn hóa "ép rượu" có lẽ không còn gì xa lạ, nhất là ngày Tết. Vậy có cách nào từ chối khéo khi bị mời rượu bia mà không gây mích lòng không hả các chị? Biết thì chỉ giúp em với.