Những ngày Tết thế này, gia đình em hay đi thăm họ hàng và bà con xa lắm. Khổ nổi phải đi xe 2-3 tiếng đồng hồ mới tới. Mà em thì hay bị say xe. Vậy có cách nào chữa dứt say xe không các mẹ ơi? Có thì mách em biết với.