Tình hình là mình đã làm việc ở 3a được 1 tuần, nhưng hiện tại mình vẫn chưa biết mức lương cũng như không có trao đổi về hợp đồng, môi trường làm việc công ty thì tốt nhưng thật sự tới bây giờ vẫn chưa biết về những thứ này mình rất lo, đến lúc thỏa thuận cũng không biết nên thỏa thuận lương như thế nào. Một phần lại sợ đi làm rồi bỏ lỡ những công việc. Các bạn ơi giúp mình với!