E học trường khác. Em muốn thi khoa quản trị nhân sự đại học nội vụ.


Cho e hỏi môn tổ chức và khoa học quản lý là 1 hay 2 môn vậy ạ. Em tìm trên mạng mà k có. Môn này có phải tính toán gì không ạ. Học môn này khó k ạ. Vì trường e không học môn này. Mà sắp tới e thi liên thôn đại học nội vụ có môn này. Mong được anh chị giúp.


Cho e hỏi thêm. Thi liên thông có khó lắm k ạ.


E cảm ơn