Mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp e với


Hạch toán tiền chi địa phương hỗ trợ


1. Nhận dc giấy báo có của sở Tài chính


2. Rút tiền từ kho bạc về


3. Chi tiền hỗ trợ của địa phương cho cán bộ


Giúp mình với! Hic!


Mình hạch toán thế này có đúng ko?


Nợ 111/Có461


Nợ 661/Có111