Cả nhà em đang tìm hiều để mua 1 máy lọc không khí về nhằm cải thiện tình hình ô nhiễm hiện nay, thấy dạo gần đây tình trạng ô nhiễm cao quá, nên muốn cải thiện tình hình. Nghiên cứu cũng nhiều loại mà đang tính chọn dòng Sharp của Nhật nghe nói okie nhưng không biết có mẹ nào xài chưa? Chia sẻ em với ạ.