Em đang cần tìm mua gấp "lông" của bút lông hoặc cọ vẽ màu bột. Có mẹ nào biết địa chỉ nơi sản xuất bút lông hoặc nơi sãn xuất " lông" thì help em với. Em lăn lộn mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được. Hic...:Crying::Crying::Crying: