Em muốn đi coi bói mà không biết chỗ nài coi hay. Bà con ai biết chỉ giùm mình địa chỉ chính xác nhé và cho em xin thêm câu hỏi : bao nhiêu quẻ hjhj. Cám ơn bà con nhiều.