Chào mọi người


Mọi người cho hỏi chồng 90 vợ 96 có phạm gì không? hai tuổi này lấy nhau có hợp ko vậy


mong mọi người chia sẻ giúp