Tình hình là bố em sắp ra. Em định tranh thủ đưa ông đi khám tổng thể, làm các xét nghiệm, chụp chiếu. Các mẹ biết địa chỉ nào tốt mà các mẹ đã từng đưa người nhà đi thì chỉ cho em với. Cả các chi phí kèm theo nữa ạ. Em cảm ơn rất nhiều.