Các con đi học ở nước ngoài giờ cũng nhiều, khôn còn hiếm như trước nữa. Nhưng làm cha mẹ chúng ta không những chỉ là chu cấp tài chính cho con, mà còn nhiều vấn đề nữa


1. Trước hết, cha mẹ và con đều phải tin tưởng lẫn nhau, bình thường tin tưởng nhau đã quan trọng, xa con như vậy lại càng cần sự tin tưởng con.


2. Nếu có ý định cho con đi du học, nên xác định sớm với con (năm lớp 10) , để chuẩn bị tâm lý và tính tự lập cho con. Nhiều con xa nhà mà tính tự lập không cao, thực sự làm cha mẹ cũng xót con lắm.


3. Ngoài ngôn ngữ, con cũng cần được học một môn thể thao, hay nhạc cụ, hay bất cứ hoạt động nào con đam mê. Ở nước ngoài và ngay từ khi làm hồ sơ du học, đây là một lợi thế


4. Vấn đề tài chính của cha mẹ cũng cần quan tâm, không phải là lo không đủ, mà xác định bao nhiêu là đủ cho con, tránh để con mức chi tiêu quá nhiều.


- Tìm hiểu kỹ chi phi cần thiết như thuê nhà, học phí, đi lại, ăn ở,..


- Tài chính nên vững vàng, dù cho con có nhận được học bổng, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng chi tiêu của con, nên không thể vì con có học bổng mà bỏ qua vấn đề tài chính của cha mẹ.


5. Chuyển tiền cho con


Mỗi gia đình sẽ có thời gian chuyển tiền cho con khác nhau, nhưng mình khuyên chỉ nên cho con số tiền chi tiêu trong 1 đến cùng lắm là 3 tháng một lần, để kiểm soát tốt hơn việc chi tiêu của con.


Chuyển tiền không thể dùng thẻ ATM như thông thường trong nước, mà cần thẻ thanh toán quốc tế.


Cho con đi du học không quá khó khăn, cha mẹ hãy luôn đồng hành cùng các con nhé.