Tình hình giá cả leo thang, xuất hiện nhiều hình thức mua sắm quá, mình vẫn thường tự đi mua đồ vì mình chưa tin tưởng lắm vào các hình thức khác, thấy mọi người mua sắm online nhiều quá, bạn nào kinh nghiệm chỉ cho mình với?