Như tiêu đề đã đăng, nhờ mọi người chỉ giúp em đền, điện thuộc tứ phủ có soi, bói ở HCM để đến xem xét việc gia trung và căn số ạ. Cảm ơn mọi người.