Trước mình có nhờ dc 1 bạn ở ba lan order hàng về cho để bán .giờ bn ấy về nước ,bận việc gia đình nên giờ mình bị bơ vơ .


Hàng thì mình vẫn còn nhiều .mình cg chỉ kinh doanh kiếm thêm thu nhập .Mong gặp dc bn nào đang ở nước ngoài .giúp sức .


Cám ơn