—————————

1. Công ty nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, còn là ở tầng trên. Không đáng tin.

2. Đến phỏng vấn nhưng gặp nhiều nhà cung cấp đến đòi tiền, yêu cầu thanh toán. Không đáng tin.

3. Công ty 3-4 nhân viên sử dụng chung một máy tính. Không đáng tin.

4. Buổi sáng đi phỏng vấn, gặp hàng loạt nhân viên đứng trước cửa công ty, hô khẩu hiệu, tập thể thao. Không đáng tin.

5. Miễn phí training từ 15-90 ngày, sau đó phải thi cử, đạt mới có thể làm việc chính thức. Không đáng tin.

6. Nhập việc phải nộp cái loại giấy tờ như giấy chứng nhận tốt nghiệp bản chính, các loại chứng nhận bằng cấp như các vật thế chấp, sau khi rời công ty mới có thể lấy lại. Không đáng tin.

7. Đến ứng tuyển một chức vụ bình thường, nhưng người phỏng vấn không phải là HR mà là CEO/Tổng Giám đốc. Không đáng tin.

8. Cơ cấu lương của tháng là 3 triệu, nhưng hoa hồng có thể lên đến 30 triệu. Không đáng tin.

9. Không có lương tháng 13, không có tiền thưởng cuối năm. Một năm chỉ vỏn vẹn lượng 12 tháng. Không đáng tin.hình ảnh

10. Lương của tháng 1, nhưng tháng 3 mới đưa. Không đáng tin.

11. Mới vừa vào làm là bị yêu cầu mua cổ phần nội bộ của công ty, bảo là “cơ hội hiếm có “,… Không đáng tin.

12. Mạng lưới công ty con công ty cháu của doanh nghiệp, thuộc doanh nghiệp nhà nước đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Là công ty dự án 100%. Không đáng tin.

13. Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên. Không đáng tin.

14. Công ty 1 thành viên và bạn là nhân viên duy nhất. Không đáng tin.

15. Lên mạng tra thấy nhiều doanh nghiệp khiếu nại lên án về công ty. Không đáng tin.

16. Không thanh toán chi phí tiền điện thoại đi công tác cho nhân viên. Không đáng tin.

17. Đối tác, nhà cung cấp khi hợp tác nhờ nhân viên ứng tiền trước. Không đáng tin.

18. Tiền thưởng không thực tế, vd như “cơ hội được tổng giám đốc mời một bữa ăn”. Không đáng tin.

19. Kéo dài thời gian thử việc. Không đáng tin.

20. Hầu hết là nhân viên mới và không có nhân viên kì cựu. Không đáng tin.

21. Người phỏng vấn không tập trung vào kỹ năng cơ bản và trình độ của bạn, chỉ yêu cầu bạn phải cố gắng khi vào công ty làm việc. Không đáng tin.

22. Phỏng vấn vào cuối tuần hoặc hẹn ngoài quán cà phê. Không đáng tin.