Chào các bạn!

Nên nhắc nhở trẻ 3 tuổi trong thời điểm nào , khi bé nghịch phá trong lúc đang vui chơi nhắc nhở ngay, hay nên nhắc nhở trong những thời điểm nói chuyện, kể chuyển cho bé