Con nhà em bị tật co cứng đa khớp bẩm sinh,trật khớp háng và bị ban chân vẹo,ai bbiết tư vấn giúp em với ,em cảm ơn!