Con nhà em bị tật cc cứng đa khớp bẩm sinh,bij trật khớp háng và bị bàn chân khèo .có nhà mẹ nào có con bị như con em không? ai biết bác sĩ nào chuyên khoa phcn ,giỏi chỉ gúp cho em vơi ah,em cảm ơn!