Hôm nay sếp giao cho em lập bàn thờ thần tài. Em chưa làm cái này bao giờ. Các mẹ chỉ giúp em ạ??? Có phải xem hướng hay cần mua gì, cúng kiếng ra sao, mua 3 ong thần tài hay mua ông Phật Di Lặc??? Em cảm ơn các mẹ nhiều.