Các mẹ cho em hỏi, có mẹ nào từng chơi forex chưa ạ?


Con bạn em đang chơi, mà em thấy nó sao sao ý ạ, nên hỏi mẹ nào có kinh nghiệm chia sẽ em với.


Con bạn em kêu chơi có lời có lỗ, mà suốt ngày cắm đầu vào cái màn hình laptop. :(


Có nên chơi ko các mẹ???