Em muốn mua bánh đa nem của Nguyên lý, mẹ nào biết ở đâu rẻ chỉ em với a. Em xin cảm ơn các mẹ nhiều a.