Ngày Tết Hàn Thực tới rồi, cùng xem bài văn khấn để cúng vào ngày Tết Hàn Thực vào ngày mùng 3/3 âm lịch sao cho thật chính xác và đúng cách nhất nhé
.
Văn khấn ngày tết Hàn Thực Ngoài việc làm bánh trôi bánh chay thì văn khấn sẽ là một phần không thể thiếu trong ngày Tết Hàn Thực. Bánh trôi bánh chay với nhiều màu sắcNam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!


- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương


- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.


- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.


- Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, TỷMuội họ nội họ ngoại. Tín chủ (chúng) con là:........... Ngụ tại:……………………… Hôm nay là ngày……………………….. gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ..................... cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!