Nói chung, nếu đã lỡ dính vào nợ xấu bạn vẫn hoàn toàn có thể vay tiền lại. Ngoại trừ các ngân hàng hoặc một số công ty tài chính thuộc quản lý của ngân hàng thì bạn có thể vay ở những nơi khác.

 ★Nhưng chắc chắn vay ở những nơi ngoài ngân hàng thì sẽ có những rủi ro không mong muốn, cùng với đó là mức lãi suất cũng không hề thấp. 

 ★Nếu bạn có ý định vay và thật sự cần thiết phải vay thì cũng nên tìm hiểu trước bên cho vay, tham khảo ý kiến của những người đã từng vay.