Có những giây phút hết sức căng thẳng, mà chỉ có những ông bố của con gái mới được trải nghiệm.


Hạnh phúc là đây chứ đâu!:xHết sức căng thẳng, nhưng vì chiều con gái nên bố phải cố gồng!

Kể cả khi ngủ cũng không được yên thân!

Tô son ư? Bố sá gì, miễn con vui là được!

Buồn như trấu cắn... nhưng vẫn phải cố! :))

Sự hi sinh thầm lặng của ông bố hai cô con gái...8-}

Trên đời này không ai có thể biến bố trở nên... lố bịch như thế này, ngoài con gái! :xCon sẽ make up cho bố xinh lung linh!:p
Cha nào con nấy… ;;)