Làm mẹ là một hành trình vĩ đại, thú vị và nhiều kỷ niệm, hẳn nhiên rồi. Những không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tích cực, nếu như không muốn nói là, những thử thách từ lũ trẻ diễn ra mỗi ngày với những cấp độ không thể kinh khủng hơn.
Chuyện trong nhà bếp:Con muốn làm họa sĩ:

Trong phòng vệ sinh:Phòng khách:Tại siêu thị:>>>Cùng con phát triển