Cuộc sống của bố mẹ đã xáo trộn nhiều ngay từ khi con mới sinh ra đời, nhưng nhiều người nói rằng phải đến khi con đã tập nói, biết đi thì mới gọi là loạn cơ!>> Mời xem thêm:<<< Cuộc sống của mẹ<<< Cuộc sống của ba<<< Cuộc sống gia đình