Chao các mẹ.làn day tien minh viet tam su len day chi mong nhan duoc su chia se cua các mẹ da tung trai qua.minh hiên tai dang co be thu 2 duoc hon moi thang nhung be sinh non lúc 32tuan thoi.be nam long kinh 15 ngay va tìm khang sinh 30 ngay.hiên tai be da duoc xua viên ve nha nhung minh cam thay rao lo lang khi cham sóc be vi minh không biet cách cham sóc be sinh non nhu the nao.mong các mẹ co kinh nghiêm thi chi giúp minh voi


Loading interface...