Thật ra mình viết cho cuộc đời mình thôi. Bạn nghĩ gì khi tất cả mọi người xung quanh bạn ai cũng thành công còn mình thì thất bại nhỉ. những năm đầu của tuổi trẻ mình đã đi qua nhiều thất bại, tuy vậy mình không thấy buồn đâu. thất bại rồi mới biết ai là bạn của mình, ai là người luôn bên mình và ai là người giúp đỡ mình những lúc mình gặp khó khăn. Mình cảm thấy may mắn khi được trải qua những thăng trầm như vậy. Điều này giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. còn bạn thì sao