Nếu bạn sở hữu chiếc thẻ thành viên Webtretho kết hợp các tiện ích từ ngân hàng thì bạn sẽ chon ngân hàng nào? Hãy lựa chọn ngân hàng mà bạn thích trong DANH SÁCH Ở BÊN TRÊN bài viết này nhé.(Các tiện ích bao gồm thanh toán, nhận các ưu đãi...)Cảm ơn bạn! @};-