Chiều ngày hôm qua 11/07/2019, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5% so với năm 2019.Trước khi diễn ra phiên họp chốt tăng mức lương tối thiểu vùng này, nhiều dự đoán, mức lương mới sẽ phải tăng ít nhất 8%, song đến cuối cùng, sau khi trao đổi, thống nhất, thì phương án tăng cuối cùng chỉ là 5,5%.


Loading interface...


Ảnh minh họa.
Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012, mức lương tối thiểu vùng là mức lương căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ cùng điều kiện kinh tế xã hội và mức lương trên thị trường lao động. Mức lương này mức thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường. Trong dự kiến, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 phải đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.Cụ thể, từ 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ là:Vùng I: 4.420.000 đồng (tăng 240.000 đồng so với năm 2019)Vùng II: 3.920.000 đồng (tăng 210.000 đồng so với năm 2019)Vùng III: 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với năm 2019)Vùng IV: 3.070.000 đồng (tăng 150.000 đồng so với năm 2019)Được biết, các quận, huyện thuộc hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu áp dụng mức lương của vùng I, chỉ một số ít là của vùng II.Ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho rằng, theo tính toán của bộ phận kỹ thuật, thì mức lương tối thiểu vùng hiện nay đã đáp ứng 95% mức sống tối thiểu, chỉ còn thiếu khoảng 5% nữa là đạt yêu cầu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu và mức 5,5% là cao hơn mức độ thiếu hụt đề ra để đôi bên đều cảm thấy chấp nhận được.Trên thực tế, mức lương bạn nhận được luôn luôn lớn hơn mức lương tối thiểu vùng nêu trên đúng không nè?Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng có thể là cơ sở để các doanh nghiệp, hợp tác xã... tăng lương cho nhân viên trong năm tới, nhất là đối với những người đang hưởng mức lương bằng với mức lương tối thiểu vùng!