Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.Ví dụ: Chị Lê Thúy Loan đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện ở tỉnh Lạng Sơn, nhưng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.


Loading interface...


Ảnh minh họa (Theo Người lao động)


Đây là tin vui lớn cho người có thẻ bảo hiểm y tế hay đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến; phần nào sẽ giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người bệnh.Nội dung này được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2014.Hiện nay, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú.Đồng thời, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cần biết những vấn đề nêu sau nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho bản thân:- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.- Hiện nay, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.Hi vọng mọi người tham gia bảo hiểm y tế nhằm chung vai góp sức giúp nhau khi mắc bệnh, đó cũng là cử chỉ đẹp để giúp chính bản thân mình nếu không may mắc bệnh. Hiện tại, chi phí mua bảo hiểm theo hộ gia đình rất thấp so với mức mà người bệnh được hưởng (nếu không may bị bệnh) nên hãy nhanh tay mua nhé!