Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi), dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm nay và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.Loading interface...


Ảnh minh họa (Theo Vnexpress)


Cụ thể, tại Dự thảo này đưa ra quy định nếu không có sự đồng ý của người lao động thì người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:- Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;- Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.Điều này đồng nghĩa với việc pháp luật để “cửa mở” cho người lao động và người sử dụng lao động; nếu người lao động trong thời gian mang thai, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi muốn làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa để tăng thu nhập và người sử dụng lao động giao việc thì hoàn toàn được phép thực hiện.Hiện nay, nếu lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi muốn làm vào ban đêm, làm thêm giờ, đi công tác xa thì người sử dụng lao động cũng không được phép giao việc như ý của người lao động.Như vậy, nội dung mới tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) lần này được xem là linh động, vừa bảo vệ thai sản nhưng cũng đảm bảo quyền làm thêm để tăng thu nhập cho lao động nữ. Miễn sao lao động nữ đảm bảo được sức khỏe trong thời gian mang thai, nuôi con dưới 12 tháng thì được quyền làm các công việc nêu trên nhằm tăng thu nhập.Hi vọng, nội dung này sẽ được Quốc hội thống nhất thông qua nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho lao động nữ mang thai, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.