Hiện nay, trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí; học sinh tiểu học không phải đóng học phí.Và sắp tới (từ ngày 01/7/2020), Luật giáo dục năm 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành, bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn học phí.Nổi bật là Quốc hội giao cho Chính phủ xây dựng lộ trình miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở (theo khoản 5 điều 99 của Luật giáo dục năm 2019); đây được xem là tin vui cho các bậc phụ huynh.Loading interface...


Hình minh họa
(Ảnh trái: Bá Hoạt, Báo Hà Nội mới; Ảnh phải: Minh Phượng, Tuổi Trẻ Online)
Trong tương lai gần, Chính phủ sẽ ban hành quy định cụ thể về việc miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở nhằm giúp công cuộc phổ cập trung học cơ sở trên toàn quốc được đảm bảo.Như vậy, giáo dục trung học cơ sở sẽ đạt được mục tiêu củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.Đồng thời, Luật giáo dục năm 2019 quy định rõ về các cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông, các bậc phụ huynh nên biết để đảm bảo quyền lợi cho con mình, cụ thể như sau:- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm.- Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín; học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học; tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm.- Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai; học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.