Phải công nhận đề xuất này là quá tuyệt vời và có lợi cho người lao động, cần được ghi nhận chính thức tại Bộ luật Lao động.Loading interface...


Ảnh minh họa (Theo Vnexpress)
Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo ngày 11 tháng 8 năm 2019 về Bộ luật lao động (sửa đổi).Theo đó, khi bố nuôi, mẹ nuôi chết thì người lao động được nghỉ 03 ngày và hưởng nguyên lương (người lao động phải thông báo với người sử dụng lao động biết).Như vậy, nếu Dự thảo này được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc thực hiện đạo hiếu của mình với cha nuôi, mẹ nuôi; pháp luật thể hiện bố nuôi, mẹ nuôi cũng như bố đẻ, mẹ đẻ.Đồng thời, tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) giữ nguyên các trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong những trường hợp sau đây:- Người lao động kết hôn được nghỉ 03 ngày;- Con của người lao động kết hôn được nghỉ 01 ngày;- Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng của người lao động chết; vợ của người lao động chết hoặc chồng của người lao động chết; con của người lao động chết được nghỉ 03 ngày.Ngoài ra, người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột của người lao động chết; bố hoặc mẹ của người lao động kết hôn; anh, chị, em ruột của người lao động kết hôn.


Hi vọng nội dung nêu trên sẽ được Quốc hội sớm thông qua để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người lao động.Dự kiến Dự luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.