Đây là tin vui cho người lao động, nếu không còn mặn mà với doanh nghiệp thì được quyền nghỉ việc và báo trước cho người sử dụng lao động biết chứ không bắt buộc phải có lý do chính đáng như quy định hiện hành (đối với trường hợp có hợp đồng lao động xác định thời hạn).


Loading interface...


Ảnh minh họa (Theo Báo Lao động)


Nội dung nêu trên được đề cập tại Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) ngày 11/8/2019.Theo đó, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước với người sử dụng lao động theo yêu cầu sau đây:- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.Tuy nhiên, người lao động không cần báo trước theo quy định nêu trên trong những trường hợp sau:- Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận.- Người lao động không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn trừ trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn.- Người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục hoặc cưỡng bức lao động.- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.- Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.Đồng thời, tại Dự thảo này cũng đề cập đến một số ngành nghề, công việc đặc thù thì Chính phủ quy định thời hạn báo trước nhiều hơn.Dự kiến cuối năm nay Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi) và thay thế cho Bộ luật lao động 2012, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.